Hof van Assisen | <vorige | volgende>

VERGOEDING VAN DE GEZWORENEN

1. De gezworene die zitting houdt.

De werkende gezworene krijgt per dag zitting een vergoeding van € 35,16 (*).

De plaatsvervangende gezworene krijgt per dag zitting dezelfde vergoeding.

Er is een speciale regeling voorzien indien de zitting langer dan vijf dagen duurt.

2. De gezworene die geen zitting houdt.

De gezworene die opgeroepen wordt maar geen deel uitmaakt van de jury ontvangt een vergoeding van € 8,67 (*).

3. Reisvergoeding.

De reisvergoeding voor alle gezworenen bedraagt € 0,3604(*) per kilometer en wordt berekend volgens het boek van de wettelijke afstanden.

VERGOEDING VOOR DE GETUIGEN.

De getuigen die opgeroepen worden voor de zitting kunnen aanspraak maken op een vergoeding van € 13,73 (*) en een reisvergoeding van € 0,3604 (*) per km, indien de heen- en terugreis meer dan 50 km bedraagt.

* tarieven voor 2004.