Hof van Assisen | <vorige | volgende>

PLAATS IN DE GERECHTSZAAL

De voorzitter van het hof van assisen zit vooraan in de gerechtszaal. Links en rechts van hem zitten de twee assessoren (links de oudste - rechts de jongste). De voorzitter draagt een rode toga. De twee assessoren dragen een zwarte toga.

Volledig links zit het openbaar ministerie. De vertegenwoordiger van het openbaar ministerie draagt in principe een rode toga (zwarte toga indien openbaar ministerie waargenomen wordt door een magistraat van eerste aanleg).

Rechts vooraan zit de griffier, die een zwarte toga draagt.

Links vóór het hof zitten de beschuldigde en daarvoor zijn/haar advocaten en eventueel de burgerlijke partij en zijn/haar advocaten. De beschuldigde moet telkens ongeboeid de zittingszaal binnengeleid worden.

Rechts vóór het hof zitten de twaalf juryleden en de plaatsvervangende juryleden.

De overtuigingsstukken worden doorgaans op een tafel vóór het hof gelegd.

De getuigen (ook de deskundigen) nemen plaats op een stoel tussen de zitplaats van de beschuldigde en de burgerlijke partij enerzijds en de zitplaatsen van de juryleden anderzijds.

De pers zit doorgaans op de eerste banken, bestemd voor het publiek.