Hof van Assisen | <vorige | volgende>

DE BESCHULDIGDE EN HET SLACHTOFFER

De beschuldigde verschijnt in persoon en wordt bijgestaan door één of meerdere advocaten.

De benadeelde (of zijn erfgenamen) kan in persoon verschijnen en/of bijgestaan worden door één of meerdere advocaten.

Zowel de beschuldigde als de burgerlijke partij kunnen - indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen - beroep doen op kosteloze rechtbijstand en/of een pro-Deoadvocaat.