Griffie raadkamer onderzoek

Telefoonnummer: 050/ 47 32 80
Faxnummer: 050/47 32 89

Openingsuren: 08.30 uur tot 12.30 uur | 13.30 uur tot 16.00 uur

Ter griffie kunnen alle inlichtingen worden bekomen betreffende :
  • wet op de voorlopige hechtenis;
  • wet Franchimont;
  • Vreemdelingenwet 15.12.1980
Zittingen raadkamer :
  • Dinsdag en Vrijdag (aangehoudenen)
  • Woensdag (enkel rechtspleging art. 127 wetboek strafvordering)
Kabinetten onderzoeksrechters: 4

Enkele nuttige tips :
  • inzage van een dossier is enkel toegelaten aan personen die de hoedanigheid hebben gekregen van inverdenkinggstelde of burgerlijke partij en die ofwel door de onderzoeksrechter ofwel door de griffie daarvan werden verwittigd;
  • wegens administratieve redenen (betalen van een borgsom) is het aangewezen uw burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter te verrichten tijdens de voornoemde openingsuren van de griffie.