GRIFFIE BESLAG

Locatie: Griffie van de Rollen 1e verdiep
Telefoonnummer: 050/ 47 33 24
Faxnummer: 050/47 32 31

Openingsuren: 08.30 uur tot 12.30 uur | 13.30 uur tot 16.00 uur****


Wat wordt behandeld voor de beslagrechter?
Alle zaken die betrekking hebben op bewarend of uitvoerend roerend of onroerend goed of derden beslag en de procedures welke volgen op het beslag zijnde :
  • Eenzijdige verzoekschriften tot het leggen van beslag (deze verzoekschriften dienen te worden ondertekend door een advocaat of gerechtsdeurwaarder en worden neergelegd in de burgerlijke griffie)
  • Zaken die ingeleid worden bij dagvaarding en die leiden tot een tegensprekelijke procedure
  • Minnelijke schikking bij opzeg van hypothecaire kredieten)
Wat kan worden neergelegd op de griffie van de beslagrechter?
  • Conclusies of besluiten in de zaken tegensprekelijke procedure
  • Voor HOOGDRINGENDE verzoeken inzake beslag buiten de openingsuren van de griffie worden volgens richtlijnen aan de advocatenorde en aan de gerechtsdeurwaarders de verzoekschriften door een advocaat aangeboden bij de beslagrechter thuis vergezeld van rolrecht (griffiebon)
****

Behandeling van de zaken :

Iedere dinsdag :
Vanaf 09.00 uur : worden de nieuwe zaken ingeleid en worden een aantal reeds gefixeerde zaken (onroerend beslag, roerend beslag en derdenbeslag) behandeld.

Vanaf 11.00 uur : minnelijke schikkingen hypothecair krediet