Gebouw - Rechtbank van Eerste Aanleg - Andere diensten in het gerechtsgebouw

Arbeidsrechtbank GENT, afdeling Brugge - Arbeidsauditoraat GENT, afdeling Brugge - Arbeidshof GENT, afdeling Brugge

Rechtbank van koophandel GENT, afdeling Brugge

Parket procureur des Konings WEST-VLAANDEREN, afdeling Brugge

Parket - Politieparket

Politierechtbank

Vredegerecht 1ste, 2de, 3de, 4de kanton

Opgelet: Ingang via de hoofdingang gerechtsgebouw Kazernevest (3) en links via de centrale gang gelijkvloers, halfweg opnieuw links "Vredegerechten"

Balie met bibliotheek

Orde van advocaten:zie de website www.baliebrugge.be

>> Gerechtsgebouw
>> Afdelingen eerste aanleg