Afdelingen Rechtbank van Eerste Aanleg - Andere rechtbanken en diensten in het gerechtsgebouw

Arbeidsrechtbank

Griffie: Tel: 050/ 47 37 00 Fax: 050/ 47 36 94
Arbeidsauditoraat: Tel: 050/ 47 37 30

Behandelt onder meer geschillen in verband met

 • arbeidsrecht,
 • sociaal zekerheidsrecht,
 • arbeidsongevallen,
 • beroepsziekten,
 • O.C.M.W-zaken,
 • personen met een handicap
 • geschillen betreffende het sociaal statuut van de zelfstandigen.

De arbeidsrechtbank is sinds 1 september 2007 ook bevoegd inzake collectieve schuldenregeling (personen met overmatige schuldenlast). Er is daarvoor een aparte griffie geďnstalleerd (zaak Q - eerste verdieping) met dezelfde openingsuren als hierboven, maar tel.050.47 33 15 Fax 050 47 33 18

Rechtbank van Koophandel

Griffie (Eerste verdieping)
Open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u
Tel. 050/ 47 30 50 Fax 050/ 47 30 70

Rechtbank neemt kennis van:

 • geschillen tussen kooplieden, betreffende daden van koophandel
 • Wet Continuďteit van Ondernemingen (WCO)
 • faillissement

Dienst rechtspersonenregister
Handelsvennootschappen
Burgerlijke vennootschappen
Verenigingen zonder winstoogmerk
Stichtingen

Open van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 11u00,
Tel 050/ 47 30 40 Fax 050/ 47 30 70
(Gelijkvloers, naast de hoofdingang)

Arbeidshof Gent, afdeling Brugge

(2e verdieping)
Tel: 050/ 47 37 60 Fax: 050/ 47 37 69

 • Bevoegd voor hoger beroep tegen beslissingen van de West-Vlaamse arbeidsrechtbanken.

Parket procureur des Konings
Parket
Politieparket

Dienst slachtofferonthaal bij het Parket en de Rechtbank
Dienst bemiddeling in strafzaken bij het Parket en Rechtbank

Politierechtbank

Kazernevest 3
8000 Brugge

strafrechtelijke griffie : 050.47.36.40 (ook rijbewijzen)
burgerlijke griffie : 050.47.36.70

Zittingen : ma. tot en met vr. telkens om 9 u..

Bevoegdheid :

 • op strafgebied: alle verkeerszaken
 • bepaalde wanbedrijven op burgerlijk gebied: elke vordering tot herstel van schade voortvloeiend uit een verkeersongeval

Vredegerecht

Postadres Kazernevest 4 - toegang via nr. 3 hoofdingang gerechtsgebouw
8000 Brugge

1e kanton : tel. 050/ 47 33 50
2e kanton : tel. 050/ 47 33 60
3e kanton : tel. 050/ 47 33 70
4e kanton : tel. 050/ 47 33 80

Behandelt ondermeer:

 • zaken die een belang hebben van minder dan 2.500,00 euro (facturen) : ničt tussen handelaars en ničt omtrent arbeidsrecht of sociale zekerheid
 • huurproblemen
 • erfdienstbaarheden
 • problemen tussen buren
 • voogdij
 • machtigingen omtrent de goederen van de minderjarige
 • akten van bekendheid
 • bewindvoering
 • procedures i.v.m. geesteszieken

Bekijk onze pagina om te weten tot welk kanton je behoort. Bij twijfel kun je ook het Stedelijk Infocentrum contacteren. (Tel. 050/ 44 80 00)

<< terug naar de vorige pagina